martin

Geboren in Rotterdam (1947), van beroep stedenbouwkundige en na wat omzwervingen door het land vanaf begin negentiger jaren woonachtig in Valkenswaard. Ik ben autodidact en sinds enige jaren teken en schilder ik puur voor mijn plezier bij schildersvereniging De Rietpen.

Passie

In de loop der jaren ben ik er achter gekomen dat mijn passie in het bijzonder ligt bij het verbeelden van het menselijke model en portret. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar een directe, forse en losse manier van tekenen en schilderen. Ik vind mijn inspiratie dan ook steeds meer bij impressionisten en bij hedendaagse schilders met een levendige en zichtbare kwaststreek en heldere lichtpartijen zoals Lucian Freud, Sam Drukker, Sam Dillemans en Pieter Pander.

Maar of het me ooit gaat lukken portretten te maken die een voelbare intensiteit uitstralen? Of anders gezegd kunst te maken die de werkelijkheid zal verrassen? De tijd zal leren. Het vergt in ieder geval een grote opoffering en toewijding. En dat staat op gespannen voet met de gevleugelde uitspraak van Simon Carmiggelt: “Er bestaat geen moeilijker kunst dan waarlijk uitgebalanceerd nietsdoen”. Maar voorlopig heb ik een geweldige hobby.