Contact

Contact gegevens
Schildersvereniging de Rietpen
Meerheide 100P
5525 DX Eersel
Wij zijn geregistreerd bij de KvK onder nummer 40239961.

Email adres
het emailadres van het secretariaat is:
secretaris@derietpen.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Gijsbert Jansen
Secretaris: Martin van de Velden
Penningmeester: Huub ter Hart
Bestuurslid: Maarten van Dijk